A A A

Overige energie

In dit deel gaan we in op de mogelijkheden van de resterende manieren om energie op te wekken.

Onder deze groep valt ook nucleaire energie. Met nucleaire energie bedoelen we kernsplitsing en kernfusie. Alhoewel deze energie vorm een van de schoonste is, is hij niet duurzaam. Het opzadelen van onze nakomelingen met het gevaarlijke afval past niet in duurzaam of aardvriendelijk.

Magnetische opgewekte energie werpt nog veel vragen op. Bij de experimenten die er gedaan worden, wordt gebruik gemaakt van sterke magneten. Deze vorm van energie opwekken is erg interessant omdat er geen restafval is. Echter er is wereldwijd niet genoeg van dit materiaal beschikbaar om alle huizen autarkisch te maken. Daarom krijgt het bij ons een lagere prioriteit om het te onderzoeken. Wat toegepast kan worden om een woning autarkisch te maken, zal zeker een onderzoeksproject krijgen. En alles wat we onderzoeken en ontwikkelen komt beschikbaar onder de vrije open source licenties.

Geen Geplande Projecten