A A A

Energie opslag

Energie opslag is van groot belang voor een autarkische woning.

De bedoeling van energie opslag is om een anvulling te hebben op de momenten dat er te weinig natuurlijke energie aanwezig is, om toch over voldoende energie te kunnen beschikken. De hoeveelheid energie die opgeslagen is dient een autarkische huis, voor meerdere dagen, te voorzien van energie.

De eenvoudigste mogelijkheid van het opslaan van elektriciteit is een oplaadbare batterij of accu. Maar niet alle vormen van energie zijn elektriciteit. Het kan ook warmte of zelfs koude zijn die in een speciale vat wordt opgeslagen. Ook een gas in een drukvat is opgeslagen energie. Dat gas kan methaan uit de biovergister zijn maar ook waterstof gemaakt van water.

Bij elke opslag is er de mogelijkheid dat er energie weg vloeit. Dat verschilt per soort energie opslag.

Het risico bij verschillende vormen van energie opslag is anders.

Allemaal aspecten waar we rekening mee moeten houden bij ons onderzoek. Voorlopig zullen we gebruik maken bij van bestaande opslag methoden.

De opslag methoden om een woning autarkisch te maken, gaan we zeker onderzoeken. Daarbij denken we, in eerste instantie, aan een warmtevat in de grond. Alles wat we onderzoeken komt beschikbaar onder de vrije open source licenties.

Geen Geplande Projecten