A A A

Biologische energie

In dit deel gaan we in op de mogelijkeden om biologisch energie op te wekken.

Niet alle mogelijkheden zullen we gaan onderzoeken. De toepassingen om een woning autarkisch te maken, komen zeker aan bod. En alles wat we onderzoeken komt beschikbaar onder de vrije open source licenties.

 

Geplande Projecten

Centifige voor scheiding van water en vast biologisch afval.

 

Lopende Projecten

Algenkweek unit voor op het noordelijk deel van het schuine dak.
Een biovergister waarin bacteriën biologisch afval verwerken.

De oude naam bioreactor bleek voor verwarring te zorgen en daar om is het hernoemt naar biovergister wat een beter passende naam is.