A A A

Visie FFABW

Doelen

De doelen van de Foundation For A Better World zijn:

 • De technische ontwikkeling van milieuvriendelijke energie en drinkwater producerende apparaten,
 • Kennis delen via de free Open Source Licentie,
 • Om een standaard in te stellen voor het gebruik van deze apparaten en systemen,
 • De kennis voor productie en gebruik wordt gedeeld via internet,

 

Missie

Onze beschaving wordt gedragen door een dagelijkse energie behoefte. Echter het grootste deel van de energie productie heeft een negatief effect op het milieu en daarmee onze leefomgeving.
Betaalbare milieuvriendelijke energie bronnen zijn wereldwijd noodzakelijk.
De FFABW ontwikkelt schone milieuvriendelijke systemen/apparaten die energie en drinkwater opwekking voor iedereen en overal mogelijk maakt, via het ter beschikking stellen van de kennis via free Open Source licenties.

Verkenning van ontwikkelingen

CO2 en CH4 verminderende apparaten blijven de komende millennia van groot belang. Ontwikkeling blijft nodig omdat inzichten en omstandigheden veranderen. Testen en duurtesten geven maar een beperkte informatie stroom. De terugkoppeling uit de praktijk maakt de informatie stroom af. Hoe meer bedrijven de, door FFABW, ontwikkelde producten produceren, hoe meer draagkracht er ontstaat.
Er moet daarom op een lange start fase gerekend worden. Het wordt roeien met de riemen die we hebben. Pas na de ontwikkeling van het eerste product is er een groei te verwachten. Het neemt niet weg dat de trend van delen onder free Open Source licenties de toekomst heeft. Wereldwijd zullen er voldoende ondernemers zijn die met de door de FFABW ontwikkelde apparaten aan de slag willen.

Feiten en situatie FFABW

Doordat er geen product wordt gemaakt en/of verkocht is er geen startkapitaal te verwerven. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelde apparaten waarvan alle kennis onder free Open Source licentie wordt gedeeld. De financiering zal eerst van donateurs moeten komen. Zodra er prototypes ontwikkelt zijn en elders in productie gaan is de doelstelling zichtbaar gemaakt.
Van daaruit kunnen structurele inkomsten en subsidies en/of sponsoring gezocht en gerealiseerd worden.

Marktpositie

Het realiseren van deze missie is commercieel niet haalbaar. Dit omdat “betaalbaar en voor iedereen” daar niet in past. Stichtingen zoals de Brandstichting en de Hartstichting zijn ook niet opgericht om geld mee te verdienen maar om, voor de samenleving gewenst, onderzoek te financieren.
De stichting Foundation For A Better World financiert de technische ontwikkeling van milieuvriendelijke energie en drinkwater producerende apparaten. De FFABW kiest er voor om dit in eigen beheer te doen.
Gebleken is dat wanneer de onderzoeken door anderen wordt verricht, zoals bij de werkwijze van de andere genoemde stichtingen, dat deze onderzoeken in patenten eindigen.
De oprichters van de FFABW zijn van mening dat als iets met publiekelijk geld is gefinancierd dat het resultaat ook van en voor iedereen is.
De FFABW:

 • ontwikkelt
 • test
 • zet standaard regels op voor productie en veilig gebruik en de garantie die geboden dient te worden door verkopers en producenten van deze apparaten
 • deelt alle bevindingen via haar website
 • kan tegen onkosten vergoeding optreden als intermediair tussen producenten van onderdelen en bouwers van de door haar ontwikkelde apparaten
 • biedt ondersteuning en beantwoord vragen die betrekking hebben op haar activiteiten
 • bouwt aan een (int.) community om de kennis te delen.

De FFABW gaat zelf geen producten produceren om in de markt te zetten.

Hoe doen we dat?

De moeilijkste periode is de aanloop tot het eerste werkende apparaat. Daarna wordt de eerste R&D (Research & Development) een werkelijkheid. Daar blijft het echter niet bij. Er moeten minstens 5 R&D ‘s komen en wel in 5 verschillende klimaat gebieden op locatie verspreid over de wereld. De communicatie tussen de R&D ‘s moet optimaal zijn. Dit omdat uitwisseling van ervaring en kennis de basis is van de FFABW.

Wat we willen bereiken

Het eerste R&D met betaalde medewerkers moet in 2025 gerealiseerd zijn. Iedere 3 jaar daarna moet er een R&D bijkomen tot maximaal 10 R&D’s wereldwijd.
Deze R&D’s hebben maximaal plaats voor 10 betaalde medewerkers, maximaal 20 stagiaires met of zonder een vergoeding en 10 vrijwilligers met de maximale vergoeding. Gezamenlijk dragen ze zorg voor alle activiteiten.
Er moet ook voor maximaal 5 uitvinders / individuen, die hun idee willen ontwikkelen en delen onder de free Open Source licenties, ruimte en budget komen.

Wat is er nodig om de doelen te bereiken

Om de organisatie op te zetten en uit te breiden is de opzet middels een vrijwilligers organisatie met een stichtingsvorm de basis. In een later stadium kan dit verandert worden naar een bedrijfsvorm, zonder winstoogmerk. Afhankelijk van de lokale situatie wordt dit bepaalt door het bestuur.

Een gedegen bestuur en later een directie, met taken en verantwoordelijkheden, geven vorm aan het beleid en de uitvoering binnen gestelde kaders.
Daarnaast is het vinden van de financiële middelen een “must” om te starten met het realiseren van de eerste stap, het ontwikkelen van een prototype.
Parallel aan het R&D proces is een goede communicatie vereist om de promotie van FFABW en haar doelstellingen wereldkundig te maken.
Er zijn ambassadeurs nodig die in de markt bekend zijn en achter FFABW staan en meehelpen om zodoende een verschil te maken in de snel veranderende wereld van energie winning, productie en gebruik.