Verslagen van de bestuursvergadering

Het bestuur van de FFABW houdt zowel werkoverleggen als vergaderingen.
Overeenkomstig het huishoudelijk regelementkomen hier de notulen van de bestuursvergaderingen.
De FFABW staat voor openheid en eerlijk delen van vrije kennis.
Van wegen de hoeveelheid werk kunnen de werkoverleeg notieties niet ook mog worden gepubliceerd.
Mocht u meer willen weten over wat er in de FFABW speelt?
Schroom niet een neem contact met ons op.

Verslagen van :

14-06-2021