A A A

Het beleid vertelt hoe wij onze doelen willen bereiken.

Voor nu werken we met het bedrijfsplan.
In de nabije toekomst, zal het bedrijfsplan omgezet worden in een hier te beschrijven beleid.

De stappen die we kunnen maken, worden sterk beïnvloed door de beschikbare middelen. (fondsen en vrijwilligers)