A A A

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

De ANBI erkenning is verleend met ingang van 10 maart 2017.
De FFABW is geregistreerd onder RSIN 8555 31 095 / NL855531095B01.

Inschrijving kamer van koophandel: 64121941.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

De ANBI erkenning wordt verleend door de Nederlandse Overheid en wordt verleend aan stichtingen die voldoen aan een aantal eisen. Een van de eisen is dat de organisatie al de financiële middelen inzet om haar doel te bereiken. De korte omschrijving is "goed doel". De voordelen van deze erkenning zijn:

  • Er hoeft geen belasting betaald te worden over de donaties door de stichting.
  • Donateurs hebben de mogelijkheid om de donatie, als gift van hun inkomsten belasting af te trekken.